Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRpkXKdmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MBAL

MB Ageas Life xây dựng trên cơ sở liên doanh giữa 3 đối tác gồm: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) của Việt Nam, Tập đoàn Ageas từ Bỉ và Công ty bảo hiểm nhân thọ Muang Thai từ Thái Lan. 

 • hZWYnJRpkXKdmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtsaJ9ob7Cx

Company Menu

Culture Tour

Life at MBAL

MBAL 's Activities

 • MB AGEAS LIFE CHUNG TAY XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH GẶP HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI MỘC CHÂU

  MB AGEAS LIFE CHUNG TAY XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH GẶP HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI MỘC CHÂU

  Trong hai ngày 7/5 và 8/5 tại Mộc Châu, đại diện MB Ageas Life cùng Hội Phụ nữ của Huyện Mộc Châu đã tổ chức trao nhà tình... View more
   hZWYnJRpkXKdmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJ1nl3TXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnJRpkXKdmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSfbWahq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZokpuVnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG HỌC VIỆN MB AGEAS LIFE

  TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG HỌC VIỆN MB AGEAS LIFE

  Ngay từ những ngày đầu tiên thành lập, MB Ageas Life xác định việc đào tạo, huấn luyện có ý nghĩa to lớn với sự phát triển của... View more
   hZWYnJRpkXKdmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJ1nlXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnJRpkXKdmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSfbWShq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZokpuVnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • MB AGEAS LIFE ĐỒNG HÀNH CÙNG “NGÀY HỘI VIỆC LÀM – NEU JOB FAIR 2022”

  MB AGEAS LIFE ĐỒNG HÀNH CÙNG “NGÀY HỘI VIỆC LÀM – NEU JOB FAIR 2022”

  Trong hai ngày 23 và 24/4 vừa qua, MB Ageas Life đã tổ chức chương trình “We Care about Your Future” trong chuỗi sự kiện Job... View more
   hZWYnJRpkXKdmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJ1nlnTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnJRpkXKdmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSfbWWhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZokpuVnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • KHÉP LẠI NĂM 2021 NGOẠN MỤC, MB AGEAS LIFE GHI DẤU TẠI GIẢI THƯỞNG RỒNG VÀNG 2022

  KHÉP LẠI NĂM 2021 NGOẠN MỤC, MB AGEAS LIFE GHI DẤU TẠI GIẢI THƯỞNG RỒNG VÀNG 2022

  Giải thưởng Rồng Vàng, được tổ chức bởi Tạp chí Vietnam Economic Times, là một trong những giải thưởng có uy tín dành cho các... View more
   hZWYnJRpkXKdmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJ1nlHTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnJRpkXKdmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSfbWOhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZokpuVnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • MB AGEAS LIFE ỦNG HỘ CHO ĐỘI NGŨ Y TẾ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19

  MB AGEAS LIFE ỦNG HỘ CHO ĐỘI NGŨ Y TẾ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19

  Sáng ngày 28/7/2021, tại Hà Nội, đại diện Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life đã trao tặng 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế và 5.000 khẩu... View more
   hZWYnJRpkXKdmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJ1nmHTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnJRpkXKdmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSfbWehq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZokpuVnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnJRpkXKdmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...